Burnout of Overspannen

Burnout of Overspannen?

Erkend & (deels) vergoed door veel verzekeraars*

Geen verwijsbrief nodig

’s Avonds en overdag beschikbaar

Binnen twee weken een afspraak

Gunstige tarieven

Wat is burnout of overspannen?

Burnout betekent letterlijk ‘opgebrand zijn’. Burnout is het eindstadium van een lange periode van overbelasting van het lichaam. Zowel lichamelijk, emotioneel als geestelijk is men uitgeput.
Overspannen en burnout lijken op elkaar, maar het is niet hetzelfde. De overeenkomst is dat beide aandoeningen ontstaan door aanhoudende stress. Het verschil is dat de klachten van een burnout vaak heftiger zijn en langer duren dan bij overspannenheid. Onderstaande aanpak is echter voor zowel burnout als overspannenheid zeer geschikt.

Hoe ontstaat een burnout of overspannenheid?

Een burnout ontstaat als mensen ondanks de waarschuwingssignalen van hun lichaam door blijven gaan. Doordat er niet naar het lichaam wordt geluisterd worden de klachten erger. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als gevolg van bepaalde karaktereigenschappen zoals alles goed willen doen, veel verantwoordelijkheidsgevoel hebben of moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen. Ook kunnen zaken zoals gebrek aan waardering, conflicten en onvoldoende uitdaging in de werkzaamheden meespelen.

Wat merk je bij een burnout of overspannenheid?

Langdurige stress vermindert de weerstand. Een burnout gaat daarom meestal samen met diverse lichamelijke, emotionele en mentale klachten. Mogelijke lichamelijke klachten bij een burnout zijn duizeligheid, slaapproblemen, hoofdpijn, chronische vermoeidheid, gewricht- en spierpijn, versnelde hartslag, trillen, zweten en hyperventilatie. Daarnaast kunnen mentale en emotionele klachten optreden, zoals concentratieproblemen, prikkelbaarheid, gejaagdheid, somberheid, moeite met ontspannen, futloosheid, vergeetachtigheid, onzekerheid en gevoelens van angst.
Mensen met een burnout of overspannenheid voelen zich vaak emotioneel uitgeput en uitgeblust. Het wordt steeds lastiger zich te motiveren voor bepaalde werkzaamheden en het geeft ook weinig voldoening meer.

Wat kun je eraan doen?

Als je een burnout hebt of overspannen bent, kun je daar op eigen kracht weinig meer aan veranderen. Je hebt dan professionele hulp nodig. Ook is het zeer belangrijk tijd te nemen voor herstel. Het is nodig om emotioneel, geestelijk en lichamelijk weer rust te vinden en in evenwicht te komen. Ook dient de energie weer aangevuld te worden. Het traject bij mij is dan ook onder te verdelen in de drie categorieën: emoties, lichaam en geest. Deze drie centra komen weer terug in balans.

Hoe ziet een burnout of overspannenheid traject bij AndJoy er uit?

Elk burnout- of overspannenheidtraject bij AndJoy is maatwerk. Wat we gaan doen, de volgorde van werken, zelfs de lengte van de sessies wordt afgestemd op jou als cliënt. Om je toch een goed idee te geven van het traject volgt nu een algemene beschrijving.
Het traject wordt altijd gestart met een kennismaking. Aan jou wordt alle ruimte geboden om jouw situatie te beschrijven en vervolgens zal ik mijn aanpak en methodes toelichten. 
Tijdens het tweede consult krijg je een invulformulier met burnout signalen. Op dit formulier met de vijftig meest voorkomende fysieke, emotionele en mentale klachten kun je heel eenvoudig je klachten en de zwaarte daarvan per dag bijhouden. Op deze manier ontstaat er een goed overzicht van de voortgang dat we als leidraad kunnen gebruiken voor het verdere traject.
Onderstaand zal ik iets meer vertellen over waar we gezamenlijk aan gaan werken.

Emoties

Het is zeer belangrijk om emotioneel rust te krijgen. De eerste aandacht zal dan ook uit gaan naar het verwerken van emotionele gebeurtenissen en het reduceren van negatieve gevoelens. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van EMDR. EMDR is momenteel de beste methode voor het verwerken van negatieve ervaringen, blijkt uit de vele wetenschappelijk studies.
Na het verwerken van deze ervaringen zullen jouw vaardigheden worden verbeterd. Je zult eenvoudige technieken leren om beter om te gaan met tegenslag en negatieve emoties zoals spanning, angsten, verdriet, somberheid en boosheid.
Bij veel mensen, ook zonder burn-out of overspannenheid, is er onvoldoende balans tussen bewust denken en emoties. Erg veel waarde wordt gehecht aan logische keuzes en veel minder aan wat goed voelt. Vaak leidt dat tot interne strijd. We doen wat verstandig is en niet wat ons plezier geeft en dat kost veel energie. In dit traject zal hier veel aandacht aan worden besteed. Steeds zal worden gecontroleerd of dat wat verstandig lijkt ook goed voelt. Wanneer hier een goed evenwicht tussen is wordt je leven een stuk eenvoudiger en leuker.

Lichaam

Als gevolg van langdurige stress wordt vaak de ademhaling ontregeld. Dit kan weer leiden tot een opgejaagd gevoel, angsten en diverse fysieke klachten. Met behulp van ademtherapie kan ik je helpen weer een natuurlijke manier van ademen te krijgen. Dit zal een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het herstel.

Geest

Onder geest versta ik het denken. Je geest gaat de hele dag (en nacht) door met het denken over van alles en nog wat. Vaak lijkt het of wij weinig invloed hebben op onze gedachtes. Door middel van diverse technieken kunnen wij dat gelukkig verbeteren.
Behalve aan concentratie denk ik bij geest ook aan inzichten. Inzichten over hoe jij functioneert als persoon en met zaken omgaat. In dit traject leer jij jezelf en anderen beter kennen. Door deze kennis zul je sneller je eigen valkuilen herkennen en leer je meer begrip te krijgen voor de mensen om je heen.
Wil jij weten wat de meest voorkomende symptomen van een Burnout zijn? Ga dan naar de pagina Burnout-symptomen.
Wil jij van je burnout of overspannenheid af? Neem dan direct contact op. Ik help je graag.
Met vriendelijke groet en tot ziens,
Eric Jansen

 

Burnout of overspannen
Elroy Serrao

Regio Zeeland, Vlissingen, Middelburg, Goes, Zierikzee, Terneuzen. West-Brabant, Bergen op Zoom.