Angst en Fobie

Overwin nu je angst of fobie

Erkend & (deels) vergoed door veel verzekeraars* Geen verwijsbrief nodig ‘s Avonds en overdag beschikbaar Binnen twee weken een afspraak Gunstige tarieven

Iedereen heeft angsten en normaal gesproken is dat geen probleem. Wanneer het je echter gaat verhinderen om je leven te leiden zoals jij dat wilt, wordt het tijd om er iets aan te doen. Het risico bestaat dat het alleen maar erger wordt en het je leven nog meer negatief gaat bepalen.
Bij een angst of een fobie weten we rationeel vaak dat het niet nodig is om bang te zijn. En toch is het gevoel wel aanwezig. Dat maakt het vaak onverklaarbaar voor jezelf en helemaal moeilijk te begrijpen voor mensen in je omgeving. Dat logica en gevoel zo ver uit elkaar kunnen liggen komt door de manier waarop je brein functioneert. Het logisch denken volgt een ander proces dan het stuk waar angsten vandaan komen. Als het ware wordt, wanneer iets wordt waargenomen dat onbewust het stempel gevaarlijk heeft gekregen, het logisch denken uitgeschakeld. Je primitieve reactie wordt dominant. Je lichaam maakt zich klaar om te vluchten of te vechten. Pas later, wanneer het gevaar geweken is, wordt het logisch denken weer ingeschakeld.
Dat dit zo werkt heeft zeker zijn voordelen. Bijvoorbeeld vroeger toen het nog veel gevaarlijker was. Als er dan ineens een beer voor je stond, was het handig om direct te reageren en niet eerst lang “logisch” na te denken over wat je het beste kon gaan doen. Tegenwoordig is er echter veel minder levensgevaar en zijn de meeste angsten en fobieën niet reëel.

“Mijn angst is net niet helemaal weg maar er is nu heel goed mee om te gaan. Top.” Heleen.

Wat kun je doen aan een angst of fobie?

Zoals eerder gezegd heeft het weinig nut om er heel lang logisch over na te denken. Dat lost vaak weinig op. Angsten en fobieën zijn aanwezig op onbewust niveau. Som weten we wanneer ze zijn ontstaan. Er kan een traumatische ervaring aan vooraf zijn gegaan. Andere angsten en fobieën lijken onverklaarbaar. We hebben echt geen idee hoe we er aan zijn gekomen. In beide gevallen is het vaak mogelijk om de angst of fobie sterk te verminderen of zelfs helemaal weg te nemen. Daar zijn gelukkig hele goede technieken voor beschikbaar die werken op onbewust niveau.
Wanneer je meer informatie over deze methodes wilt lezen, kijk dan op deze site onder het kopje werkvormen. Wil jij je leven niet meer laten beperken door je angst of fobie? Mail of bel dan gelijk voor een afspraak en ga op zeer korte termijn aan de slag. Ik help je graag.
Met vriendelijke groet en tot ziens,
Eric Jansen

angst en fobie
Ben Grey

 

Regio zeeland, Vlissingen, Middelburg, Goes, Zierikzee, Terneuzen. West-Brabant, Bergen op Zoom.