Vergoedingen

Wat wordt er vergoed?

Erkend & (deels) vergoed door veel verzekeraars*
Geen verwijsbrief nodig
‘s Avonds en overdag beschikbaar
Binnen twee weken een afspraak
Gunstige tarieven

Als Psychosociaal hulpverlener ben ik aangesloten bij De Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG) en het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Voor jou is dat belangrijk omdat je daarmee vooraf de zekerheid hebt dat ik voldoe aan de gestelde eisen met betrekking tot kwaliteit en praktijkvoering. Ook is het hierdoor vaak mogelijk om de consulten te declareren bij je ziektekostenverzekeraar indien je de juiste aanvullende verzekering hebt en indien het een curatieve behandeling betreft. Een verwijsbrief is niet nodig. 
ZEER BELANGRIJK! Als je contact zoekt met je verzekeraar om zeker te stellen dat de consulten vergoed worden, geef dan aan dat het een behandeling door een bij de NFG en RBCZ aangesloten hulpverlener en een Psychosociaal Consult betreft code 24504. Meer uitleg is niet nodig. Je kunt eventueel verwijzen naar mijn AGB-codes, AGB zorgverlenerscode 90041623, AGB praktijkcode 90065755.
De termen (life) Coach, Counselor en Therapeut worden vaak door elkaar gebruikt en in de praktijk maakt dat niet zo veel uit. Voor verzekeringen echter wel. Mijn consulten komen voor vergoeding in aanmerking wanneer ik gezondheidskundige (curatieve) verzorging bied. Met het begrip gezondheidskundige verzorging wordt bedoelt dat het doel van handelen dient te zijn: het in stand houden of herstellen van een zo optimaal mogelijke mentale gezondheid, het leren omgaan met normale problemen van het leven en het behandelen van disfunctioneel gedrag.
Goed om te weten: Relatiecoaching wordt ook door sommige verzekeraars vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Wanneer jullie beiden een aanvullende verzekering hebben, dan wordt waarschijnlijk (bijna) alles vergoed.
Klik hier voor een indicatie van de actuele vergoedingen weergegeven op de site van de beroepsorganisatie NFG.